dijous, 1 d’octubre de 2015

Taller d'entrenament per a escaladores


El diumenge 10 de gener tindrem el primer Taller d'entrenament per a escaladores impartit per l'Eva López.

Dirigit a:
Nois i noies amb interès a conèixer els factors de rendiment en les escaladores i com desenvolupar-los en un enfocament de l'entrenament basat en la individualització i especificitat, o simplement a qualsevol escaladora motivada per superar-se.

Per què:
Per l'interès a gaudir més de l'esport i augmentar la qualitat de l'entrenament en les escaladores, on la individualització i l'especificitat són elements claus.

Objectius específics:
Conèixer que diferències biològiques entre sexes expliquen diferències en rendiment absolut
Identificar factors de rendiment en escaladores
Practicar mètodes d'entrenament específics per a cada factor
Reflexionar per a distingir entre diferències biològiques entre sexes (entrenables) vs. de gènere (a afrontar?).

Continguts:
Sent conscient de la complexitat del tema, assenyalarem breument les diferències de gènere que poden afectar, però aprofundirem més en les biològiques.
Exposició teòrica (1,5 hores)
Taller amb sessions pràctiques (6,5 hores)
Conclusions, pautes personals de millar i repartiment de certificats

Dates: 10 de gener (8 hores en total)
Nº màxim de places: 15

Preu: 140,00 € 
Inclou un dossier-resumen de continguts tractats i un certificat d'assistència.

Inscripció: Formulari